Tornved genbrugsplads

Tornved Genbrugsplads havde en årrække haft karakter af en midlertidig lejer på den lokale materialegård for Vej og Park. Men faktisk er ejerskabet omvendt, og nu har Holbæk Forsyning gennemført en tiltrængt modernisering af genbrugspladsen.

Den forudgående analyse ledte frem til en løsning med ny mandskabsbygning samt modtageportal for direkte genbrug og containerrampe.

Alt sammen i fortsat sameksistens med Vej og Park og inden for stramt budget.

Portalen ved indkørslen er det første mødested mellem pladsfolk og kunder, og det er her, man på længere sigt vil høste ting til genbrugsbutikken.

De renoverede bygningsfaciliteter på genbrugspladsen danner ramme for farligt affald, elektronik og diverse andre sorterings- og genbrugstiltag.