Søndersø genbrugsplads

Nordfyns Kommune havde mulighed for at inddrage et naboareal, så Søndersø Genbrugsplads både kunne ombygges og udvides.

Igen et ombygningsprojekt med udfordringer på en af Fyns mest forurenede grunde, med kringlede matrikel- og trafikforhold samt lavbundsområde, som af og til står under vand.

Men bygherren har gjort et godt forarbejde omkring forudsætningerne og ønsker til fremtidige forhold, og det er spændende at sammensætte et dispositionsforslag, som bedst muligt løser opgaven inden for det afsatte budget.