Skærød genbrugsstation

Egentlig var det planen, at Skærød Genbrugsstation skulle udvides med en udbygning oven på depot for forurenet jord på nabogrunden. Perspektivet ændrede sig en smule, da jorddepotet blev fjernet og efterlod et ”hul i jorden”.

Det åbnede en særlig mulighed for etablering af sænkede containere til tunge fraktioner – noget, som lå i toppen af pladsfolkenes ønskeliste.

Med en særligt tilpasset støttemur og nedkørselsrampe er der opnået en fordobling af genbrugspladsens areal, herunder separering af kunde- og transportørkørslen samt langt bedre aflæsningsforhold for kunderne.

De ansatte har fået et stort nyt mandskabshus designet og placeret specifikt til samspil med driften og de besøgende.