Rudkøbing omlastestation og sorteringshal

Langeland Forsyning ønskede, som led i deres nye affaldssystem, at etablere en omlastestation for de hustandsindsamlede affaldsfraktioner.

Efter en god sparring finder vi frem til, at anlægget faktisk kan integreres på deres genbrugsplads i Rudkøbing. Herved opnås synergi og mulighed for også at sortere og omlaste en række fraktioner fra genbrugspladsen.

Kabalen går op ved at haveaffaldspladsen flyttes til en nabogrund (og i øvrigt her gøres døgnåben).

Haveaffaldspladsen var hurtigt genetableret på nye kvadratmeter, og den nye sorteringshal blev med det samme en naturlig del af genbrugspladsen.

Link til film: Langeland visu

Omlastestationen er bygget, så den kan håndtere den nye sortering og alle 10 affalds-typer og kommer virkelig til sin ret, når der skal sorteres mere husholdningsaffald
– Lars Birk Rasmussen, Langeland Forsyning A/S