Rønnede genbrugsplads

Ændringen af Faxe Genbrugsplads til døgnåben haveaffaldsplads gav et øget kundepres på den nærliggende Rønnede Genbrugsplads. AffaldPlus ønskede derfor en opgradering af pladsens serviceniveau, indretning og kapacitet.

Projektet løser disse behov ved etablering af containerrampe, hvor aflevering af genbrug sker i sænkede containere. Vi sørgede for inddragelse af naboejendommen og etablering af ny indkørsel samt anlæg af ny haveaffaldsplads med døgnåben adgang.

Nyt mandskabskontor og indretning til farligt affald og elektronik indgik også i projektet, og sidste fase indeholdt en ombygning af den erhvervede tidligere maskinforretning til en ny stor genbrugsbutik direkte ved den nye indkørsel til genbrugspladsen.