Nyborg genbrugs- og omlastestation

Den tidligere Genbrugs- og Omlastestation var på alle måder ved at være udtjent, og Nyborg Forsyning besluttede tidligt i projektet, at ombygning skulle veksles til nybygning.

En spændende udfordring var at få en ny Omlastestation integreret i funktionsmæssig sammenhæng med genbrugsstationen.

Flere modeller blev skitseret, og idéen med en sorteringshal med indkast fra genbrugsstationen har vist sit potentiale og er blevet kopieret i andre projekter.

NFS var selv medprojekterende på afløbsteknikken, og her er der valgt en kombineret afløbs-/nedsivningsløsning med plantekassetter i bede og grønne arealer. De mange fine planter og træer er alle placeret med rødderne i regnvand og skaber et behageligt grønt design på genbrugsstationen.