Korsør Genbrugsplads

Efter 3 år i Planklagenævnet kom der endelig en afgørelse og dermed genoptagelse af projektet for en ny genbrugsplads i Korsør.

Men i vores branche udvikler tingene sig hele tiden, og de seneste 3 ”affalds-år” har ikke været nogen undtagelse!

Der var behov for flere revisioner, og den specielt designede slusebygning for genbrugsting blev vekslet til 2 regnly-bygninger for containere og sorteringsarealer.

Projektet er indpasset i terrænet på siderne af Rensningsanlægget – som en anden Trelleborg II.

Pladsen er helt uden hegn, og når først anlægget er vokset til, vil flora og fauna få optimale betingelser omkring og inde på pladsen.

Rådyrene er for længst tyvstartet – og mon ikke ræven har luret de nye gange ind i voldanlægget!

Projektet indeholder mange miljømæssige tilvalg, og en af de mest væsentlige – om end mindst synlige – er, at hele belægningen hviler på affald – eller rettere, tidligere affald. Nemlig 27.000 ton slaggegrus, som er slutproduktet fra forbrænding af husholdningsaffald.

Se visualiseringsfilmen