Højelt genbrugsstation

Ombygning og modernisering af genbrugspladser indeholder altid unikke udfordringer og muligheder.

Et godt eksempel er Højelt Genbrugsstation, som dels omkranser et nedlagt forbrændingsanlæg og dels ligger på en tidligere losseplads.

Vi har fundet en effektiv løsning med hævede køreramper, som udnytter eksisterende terrænforhold og jord, som helst ikke skulle forlade matriklen!

Pladsen har et afsnit, hvor haveaffaldet enten kan afleveres oppe fra rampen eller alternativt i niveau, hvis det foretrækkes.

Et nyt modtagehus sikrer håndtering af farligt affald, og midt på pladsen er der indrettet et pladskontor med integreret borgercafé og informationscenter.