Glostrup genbrugsstation

Egentlig et ombygningsprojekt – men Glostrup Genbrugsstation fremstår alligevel som en komplet ny plads.

Trods de begrænsede pladsforhold fandt vi mulighed for udvidelse bl.a. ved en bedre driftsmæssig sammenkobling med Vej og Park, som også bor på matriklen.

En del af driftsområdet for haveaffald og sænkede containere tilgås således fra et fælles køreområde med Vej og Park, når der skal tømmes og byttes containere.

Barmarksprojekter er barnemad, når man sammenligner med ombygninger, og når der er både forureningshistorik, blødbund og krydsende transmissionsledninger.

https://youtu.be/Bvh1W_AWsbA