Faaborg genbrugsstation

Via brugerinvolvering og borgermøder er idéer, ønsker og behov blevet konkretiseret og visualiseret.

De valgte principper og koncepter er derefter implementeret i en tilpasning og udnyttelse af de fysiske rammer på lokaliteten, herunder den topografiske udfordring med, at grunden falder næsten 8 m i nord-syd-retning. Den slags kalder på niveauopdeling og optimering af jordbalancen.

Niveauforholdene udnyttes til etablering af støttemure for sænkede containere og støttemure for indretning af sænkede plansiloer med flytbare inddelinger.

Som et særligt initiativ sigtes der mod overdækning af en række containere, plansiloer og sorteringsarealer. Herved opnås flere tekniske fordele og gode forhold for besøgende og pladspersonale på dage, hvor vejret ikke inviterer på genbrugsstationen.

Projektets grønne midte udnyttes bl.a. til nedsivning af regnvand og nedgravede affaldsløsninger. Midteøen er samtidigt reserveareal for evt. fremtidig udbygning af genbrugsstationen.

Selve banen er bare megaflot og lækkert designet. Formentlig det tætteste Faaborg kommer på en Formel 1 bane
– Faaborg ugeavis 2020