Børkop genbrugsplads

Børkop Genbrugsplads ligger naturskønt ved den gamle fyldplads lidt uden for byen. Pladsen er lille og udvidelsesmulighederne begrænsede – men det er lykkes at finde et indretningsprincip, hvor der er overdækning af næsten alle fraktioner på pladsen, sænkede containere og nye faciliteter til farligt affald, mens den eksisterende mandskabsbygning renoveres og genbruges.

Efter et særligt bygherreønske sikrer projektet en lokal spildevandsløsning således, at den store besparelse på tilslutningsafgift i stedet bruges på de borgerrelaterede funktioner.

Se visualisering: Børkop GBP 3D

Vi har virkelig tænkt over at tage hensyn til borgerne, blandt andet ved at overdække en del af containerne, så det nu er muligt at aflevere de brugte materialer i tørvejr.
– Karl Erik Lund – formand for Natur- og Miljøudvalget