Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Genbrugspladser og affaldsanlæg

FM Larsen har unikke kompetencer indenfor genbrugspladser og affaldshåndteringsanlæg. Han kender de tekniske og driftsmæssige udfordringer på genbrugspladser og har stået for modernisering og nyanlæg af mere end 30 genbrugspladser i Danmark. I samarbejde med kunder og projektpartnere, har han stået for udvikling og implementering af en række innovative bygningsløsninger og udstyr specielt til genbrugspladser.

Vores erfaringer og innovationskraft sikrer spændende og funktionelle løsninger med en optimal anlægs og driftsøkonomi.

 • Driftsanalyser og statusvurdering af pladser
 • Struktur- og køretidsanalyser
 • Forundersøgelser og lokalisering
 • Ideforslag og skitseoplæg
 • Studieture og erfaringsudveksling
 • Dispositionsforslag og anlægsoverslag
 • Projektering og myndighedsansøgninger
 • Udbud og kontrahering
 • Byggeledelse og tilsyn
 • Udvikling og indkøb af udstyr

Affaldsteknik

FM Larsen har lang erfaring indenfor affaldsindsamling, udbud, implementering og drift af indsamlingsordninger, affaldsplanlægning, evaluering af systemer samt affaldsundersøgelser og brugerundersøgelser. 

 • Implementering af affalds- og genbrugsordninger
 • Udbud af indsamlingsopgaver og drift af genbrugspladser
 • Udbud af indkøb af materiel og udstyr
 • Implementering og installering af nedgravede opsamlingssystemer
 • Opfølgning på renovatørkontrakter og opgaveløsning
 • Brugerundersøgelser og tilfredshedsanalyser
 • Affaldsplanlægning
 • Affaldsanalyser og affaldsundersøgelser