Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Frank Larsen har som projektleder stået for design af 12 nye genbrugspladser samt modernisering af 15 eksisterende genbrugspladser. Hertil kommer en række ideforslag og skitseforslag for ombygninger og udvidelser af genbrugspladser.

Han har som projektleder håndteret alle faser fra skitseprojektering over medarbejderinddragelse, myndighedskontakt, detailprojektering og tilsyn med anlægsarbejdet samt komplettering og driftsklargøring. Projekterne har desuden omfattet udvikling af nyt teknisk udstyr til genbrugspladser

Frank har stået for en række Udbud og analyseopgaver vedrørende affaldsordninger og genbrugspladser herunder bl.a. køretidsanalyser og brugerundersøgelser. Frank har desuden 6 års affaldsteknisk erfaring fra Kolding Kommune med opgaver indenfor drift og udvikling af kommunens indsamlingssystemer og genbrugspladser.

Se Franks CV og referencer her.

Partnere

FM Larsen sikrer en optimal faglig bemanding af projekterne via et velafprøvet netværk og solide samarbejdsaftaler.
Vi samarbejder således løbende med andre firmaer, arkitekter og konsulenter med relevante kompetencer og kunderelationer.