Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Modernisering af Børkop Genbrugsplads

Børkop Genbrugsplads ligger naturskønt op ad den tilgroede gamle fyldplads lidt udenfor byen.
Pladsen er lille og ikke særligt brugervenligt indrettet – Vejle Affald & Genbrug har derfor planlagt en gennemgribende modernisering.
Efter nogle af de samme principper som ved modernisering af Give Genbrugsplads, har vi projekteret en udvidelse, nyindretning og overdækning af næsten alle fraktioner på pladsen.
Der laves overdækket niveauforskydning og nye faciliteter til farligt affald, mens den eksisterende mandskabsbygning renoveres og genbruges.


Som noget særligt er det, med forskellige tekniske løsninger, lykkedes at lave et projekt, som ikke kræver spildevandsafløb eller spildevandstilslutning for Genbrugspladsen. Det giver en stor besparelse i tilslutningsafgift og pengene kan i stedet bruges på de mere borgerrelaterede genbrugspladsfunktioner.
Det bliver som altid spændende at skubbe til de eksisterende forhold over og under jorden og se hvordan vi kan veksle den nye Genbrugsplads fra filer til fysik.