Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Modernisering af Genbrugsplads i Give

Vejle Affald & Genbrug har i en tid arbejdet med mulighederne for at modernisere genbrugspladsen i Give.


Sammen har vi fundet en spændende løsning, som på den ene side genbruger eksisterende forhold (som fx den gamle rampe for omlastning) og på den anden side tilfører nogle spændende nye løsninger. Herunder overdækninger af næsten alle fraktioner på genbrugspladsen.Overdækningerne indeholder fleksible bygningsafsnit for bl.a. farligt affald, elektronik og direkte genbrug.

Det nye mandskabshus er ligeledes integreret i overdækningerne og placeret med optimalt udsyn og i samspil med pladsens logistik.

Det er tanken, at de nye principper skal gå igen ved de kommende genbrugspladsprojekter.