Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Ny genbrugsplads i Kolding

Sammen med Kolding Kommune har vi undersøgt en række mulige indretninger og design af en ny genbrugsplads på deres faciliteter på Bronzevej.

Bronzevej 023

Mange traditionelle og mindre traditionelle genbrugspladselementer har været på tegnebrættet og den endelige udgave indeholder nogle spændende løsninger og valg.

For det første bliver stort set alle fraktioner overdækkede. Så et besøg i regnvejr bliver en bedre oplevelse og ting til direkte genbrug eller genanvendelse taber ikke værdi pga. vejrlig.

Netop direkte genbrug bliver en topprioritet, som bl.a. afspejler sig i design ved at niveauforskudte containere er fravalgt!
I stedet etableres der en lang række overdækkede plansiloer for de store/tunge fraktioner. Dette giver forventeligt mere driftsarbejde med tømning/læsning, men det giver samtidigt optimale betingelser for direkte genbrug, hvor borgerne har nem adgang til at ”klunse” i siloerne.