Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Glostrup genbrugsstation

Vi er i gang med projektering af en komplet nybygning af Glostrup genbrugsstation.
Der er begrænsede pladsforhold men dog mulighed for en mindre udvidelse samt bedre driftmæssig sammenkobling med Vej og Park, som også bor på matriklen.


Her ses Glostrup genbrugsstation's eksisterende forhold samt det nye Glostrup genbrugsstation (2018):

Glostrup nuGlostrup