Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Ny genbrugsstation i Nyborg

Nyborg Forsyning har arbejdet med perspektiverne for en modernisering af genbrugsstationen i Nyborg. Men pladsforhold og muligheder for udvidelse er yderst begrænsede.

Forsyningen vil derfor etablere en helt ny genbrugsstation. Herunder en ny omlastestation i funktionsmæssig sammenhæng og synergi med genbrugsstationen.

nyborgweb7


Den nye plads vil forbedre arbejdsbetingelserne meget for både kunder og personale. Konceptet vil desuden indeholde en række tiltag for direkte genbrug, up-cycling og samarbejde med jobcenter og andre aktører.

Indretning og byggetekniske løsninger optimeres til de fysiske rammer med afsæt i bygherres behov og ønsker.