Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.


Sparring og rådgivning når affaldsordninger skal nytænkes, effektiviseres og udbydes.


Projektering og byggestyring når genbrugspladser skal moderniseres, udvides eller nyetableres.


En værdiskabende ressource når kunder realiserer fremtidens affaldshåndtering og ressourcestrategi.

Skitseforslag for Kerteminde genbrugsplads

I Forbindelse med konkurrence om rådgiveropgaven for ombygning af Kerteminde genbrugsplads har vi udarbejdet vores bud på en fremtidig indretning og disponering af genbrugsplads, døgnåben haveaffaldsplads, jordkartering og komposteringsanlæg.

kerteminde

Forslaget indeholdt bl.a. forskellige oplæg til bygningsudformning. Her vises en udgave med mandskabs- og mødefaciliteter i 2 etager.